O násObčanské sdružení Drkolnov (ve Veřejném rejstříku zapsané až do srpna 2015 jako O. S. Drkolnov) bylo právnickou osobou, která vznikla 17. 7. 2007 na základě Zákona o sdružování občanů (83/1990 Sb.) ve znění pozdějších předpisů. Vzniklo na základě dobrovolné spolupráce bytových společenství prostřednictvím zvolených zástupců (jednajících osob), aby tak umožnilo občanům spolupodílet se na zlepšení kvality života na sídlišti a být prostředníkem ve vzájemné spolupráci občanů a Města Příbram.


Rozhodnutím Městského soudu v Praze byl v srpnu 2015 název O. S. Drkolnov vymazán a nahrazen novým názvem Spolek Drkolnov (dle nového občanského zákoníku).
Nyní již jen o Spolku Drkolnov:


Naše cíle:IČO: 226 64 131


Platbu členských příspěvků či sponzorských darů můžete provést ve prospěch našeho nového účtu č. 123-462460247/0100

Pozn.: Starý účet č. 221738834/0300 (ČSOB) není již funkční.

Stanovy Spolku Drkolnov naleznete ZDE.Seznam členů Spolku Drkolnov                                   
SVJ Šachetní 303, 304; Příbram 5, jednající osoba: Milan Křesina
SVJ Družstevní 277, 278, 279; Příbram 5, jednající osoba: Jana Suková
SVJ Šachetní 301; Příbram 5, jednající osoba: Danuše Rumanovská
SVJ Šachetní 300; Příbram 5, jednající osoba: Petr Sítek
SVJ Slunná 305, 306;  Příbram 5, jednající osoba: Jana Jakešová
SVJ Slunná 299;  Příbram 5, jednající osoba: Martin Náprstek
SVJ Šachetní 302; Příbram 5, jednající osoba: David Kaiser
SVJ Družstevní 274, 275, 276;  Příbram 5, jednající osoba: Karel Krejčík
SVJ Šachetní 308, 309; Příbram 5, jednající osoby: Radek Nehéz a Roman Behúr
SVJ Slunná 289, 290, 291; Příbram 5, jednající osoba: Radek Kvapil
BD Slunná 295, 296, 297; Příbram 5, jednající osoby: Ing. Jiří Votava a Mgr. Miloslav Roubal


!!! Pokud se k nám budete chtít přidat, přijďte prosím na naši schůzi, nebo nás kontaktujte emailem.
S sebou můžete také přinést již vyplněnou přihlášku, kterou naleznete zde !!!