Zápis ze schůze konané 2. 10. 2023:
       Po delším čase jsme si opět našli čas na diskuzi o zlepšení života na Drkolnově. Padly návrhy na lepší údržbu
       "hřiště" u domů č.p. 309 a č.p. 300 (basketbalový koš, ploty).
       Návrhy na opravu chodníku (zvýšení obrubníků) v zatáčce nad Tescem (ulice Drkolnovská - u veterinární kliniky
       Na Zdaboři), kde jezdí auta částečně i po chodníku a ohrožují tím chodce.
       Návrhy na instalaci více laviček podél chodníku/cyklostezky od Billy směrem ke křižovatce Žežická/Podbrdská,
       aby si starší občané při chůzi mohli odpočinout.


       Omlouváme se všem, kteří pravidelně navštěvují oslavu dne dětí na Drkolnově, že pro nedostatek lidí (stanoviště)

       a finančních prostředků nebyl letos (2023) den dětí pořádán. Příští rok snad bude lépe...


       Dne 11. 6. 2022 se uskutečnil na Drkolnově další ročník dětského dne. Více ve fotogalerii Dětský den

      
       Zápis ze schůze konané 28. 3. 2022:
       Zvolení výboru spolku ve stejném složení jako doposud. Odsouhlasení konání dětského dne 11. 6. 2022

       Dne 9. 3. 2022 se konala od 17h schůzka s panem starostou Konvalinkou a panem místostarostou Buršíkem
      na jednom drkolnovském pozemku, kde byla městem naplánována výstavba nového parkoviště (vedle dětského
      hřiště u nemocnice).
Více o projektu nového parkoviště se dozvíte ZDE.
      Schůzku zprostředkoval Spolek Drkolnov proto, aby měli občané Drkolnova možnost se k této problematice
      vyjádřit přímo na místě.
      Na schůzku se dostavilo několik desítek drkolnovských občanů, kteří s oběma zástupci města místy i velmi
      emotivně diskutovali. Po výzvě, kdy pan starosta požádal přítomné, aby hlasovali kdo je pro a kdo proti
      výstavbě nového parkoviště, byla nadpoloviční většina proti. Pana starostu mile překvapilo, když od drkolnovských
      dětí obdržel ručně psanou, malovanou a podepsanou "petici" za zachování pozemku (travnaté plochy se vzrostlými
      stromy) v původním stavu, protože ta jim v současné době slouží k jejich hrám a volnočasovým aktivitám.
      Již na schůzce se pan starosta Konvalinka vyjádřil v tom smyslu, že město Příbram se rozhodlo přípravu realizace
      parkoviště pozastavit.
      Jsme proto velice rádi, že tato zelená plocha zůstane nadále využívána dětmi k jejich hrám. Doufejme, že se také
      v letošním roce podaří (po dvouleté kovidové pauze) realizovat znovu tradiční "Dětský den na Drkolnově", kdy na
      této travnaté ploše vozí koníci ze Žežic děti na svém hřbetu a dělají jim radost.
      Nicméně stále přetrvává problém týkající se nutnosti vytvoření nástupních ploch pro hasičskou techniku před
      vchody domů č.p. 274-279, kvůli kterým nebude možné parkovat auta podél silnice na straně přiléhající ke
      vchodům domů.
     

    
Dne 2. 9. 2021 jsme měli schůzku s místostarostou Buršíkem. Diskutovali jsme o problematice parkování
     na "Dolním Drkolnově" a s tím souvisejícími úpravami terénu, které chce město v rámci vypracované nové
     studie provést. Jedná se o pozemek za domem č.p. 277-279, kde se mají vytvořit nástupní plochy pro hasiče.
     Také je tam naplánována úprava terénu pro parkování aut. Bohužel jsme tuto studii města neviděli.
     Připomněli jsme ale panu místostarostovi, že před několika lety byla již jedna studie na toto téma
     vypracovaná (pozn.: ta od architekta ing. Cibulky). Tato studie měla za úkol vytvořit nová parkovací místa
     na Drkolnově s ohledem na co nejšetrnější zásah do současné zeleně. Z reakce pana místostarosty bylo ale zjevné,
     že se s touto studií zatím neseznámil. Jelikož naše námitky o zachování zeleně za domy 277-279 nebudou
     zřejmě městem vyslyšeny, obracejte se, prosím, v této problematice již pouze na zástupce města, jmenovitě
     na místostarostu Buršíka, který má tuto záležitost na starost. Je nám líto, že zeleň na Drkolnově ustupuje kvůli
     našim plechovým miláčkům, které musejí mít mnozí z nás co nejblíže svému domu, nejlépe přímo pod okny
     obýváku :-(


     Zápis ze schůze konané 8. 6. 2020:
    Diskuze o koronavirové době, o dětském dnu, který nebylo možné pořádat, o členských příspěvcích atp.

    Zápis ze schůze konané 24. 2. 2020:
    Opět jsme se po čase sešli s panem starostou Mgr. Janem Konvalinkou a Martou Frýbertovou, tentokrát
    abychom se dozvěděli jak na městě vyřešili nebo vyřeší problémy, o kterých jsme mluvili na minulé schůzi.
    Jednalo se zejména o opravě schodů k supermarketu Billa (Billa zatím prý nereaguje); o opravě chodníku v lipové
    aleji od křížku ke hřbitovu - podél ulice Družstevní (bude opraveno letos novým povrchem); o obnově herních
    prvků mezi domy 289 a 299 (nyní již řešeno); o obnově dětské houpačky, která byla dříve u domu 305 a byla
    kvůli nově vybudovaným parkovacím místům (které si ale náš spolek nevyžádal) zrušena (nyní bude nově
    mezi domy 301, 302 a 303 u trafostanice); o opravě kanálu v zatáčce u veteriny Na Zdaboři; o odvodnění louže,
    která se stále tvoří mezi domy 301 a 302; o posílení kamerového systému; o možnosti dalšího rozšíření
    parkovacích míst v okolí sídliště; o úpravě stojanů PID s digitálními jízdními řády (zatékání vody, displej je
    umístěn vysoko); o možnosti znovu plošně deratizovat (přemnožení potkanů); o častějších kontrolách sídliště
    městskou policií ve večerních hodinách; o zvážení možnosti úpravy plotu parkoviště tak, aby se dalo projít
    parkovištěm ze zastávky BUSu v Šachetní ulici do vnitrobloku; o možnosti vybudování klidové zóny v lesíku
    mezi garážemi a ulicí Nad Štolou; o zlepšení vánoční výzdoby sídliště; o kácení pěkných vzrostlých stromů,
    u kterých neznáme důvod kácení;
o koncepci vysazování nové zeleně; o cenách za teplo, které "nová teplárna"
    Energo Příbram, s.r.o. sice zlevnila o 13%, ale stále se nevrátila na cenu před zdražením; o využití pozemku
    po odstraněných plechových garáží u České pivnice; o možnosti jednosměrného zprůjezdnění cesty mezi
    domem 274-276 a "kyslíkárnou" nemocnice směrem k veterině Na Zdaboři s možností vytvoření podélných
    parkovacích míst; o rekonstukci akvaparku a mnoha dalších tématech...

    Zápis ze schůze konané 9. 12. 2019:
    Na této schůzi byli přítomni, kromě členů spolku, také zástupci města Příbram. S panem starostou
    Mgr. Janem Konvalinkou, Martou Frýbertovou a Františkem Jobkem jsme diskutovali nejen o problémech
    na Drkolnově, ale také o aktuálních tématech týkajících se celého města.

    Zápis ze schůze konané 9. 9. 2019:
    Diskuze o opravách chodníků a silnic ve vnitrobloku, které koncem léta proběhly,
    o vytvoření nového hnízda pro tříděný odpad, nových parkovacích místech apod.
  

    Zápis ze schůze konané 10. 6. 2019:
    Zhodnocení organizace a průběhu dětského dne. Diskuze

    Dětský den na Drkolnově, který se konal 25. 5., se opět vydařil ke spokojenosti dětí i rodičů.
    Děkujeme moc za vaši účast a za kladné ohlasy. Fotky z akce najdete v sekci Fotogalerie - Dětský den.

    Zápis ze schůze konané 29. 4. a 13. 5. 2019:
    Plánování dětského dne na Drkolnově, který se bude konat 25. 5. 2019

    Zápis ze schůze konané 25. 3. 2019:
    Plánování dětského dne na Drkolnově

    Zápis ze schůze konané 28. 1. 2019:
    Všeobecná diskuze

    Na Drkolnově vzniká 10 "staronových" parkovacích stání, která občanům slíbil pan starosta na veřejném
    setkání na Drkolnově dne 29. 8. 2018. Čtěte ZDE
      Pozn.: Ve skutečnosti se na nový "plácek" vejde jen 7 aut :-(

    Zápis ze schůze konané 15. 10. 2018: 
    Tématem schůze byly komunální volby a nový režim parkování.

       Zápis ze schůze konané 3. 9. 2018: 
    Tématem schůze byl nový režim parkování a veřejná debata se starostou.

    Na videoreportáž z veřejného slyšení se můžete podívat ZDE

    Dne 29. 8. 2018 od 17h se bude konat veřejné slyšení ve věci parkování na sídlišti Drkolnov.
    Podrobnosti čtěte ZDE  

    Článek o parkování s komentářem starosty čtěte ZDE

    Nový režim parkování (pokračování): Pokračujeme tímto v informování občanů Drkolnova o novém režimu
    parkování na sídlišti, o kterém jsme psali zde o několik řádků níže. Město provede vyčištění komunikací
    vnitrobloku, opravy povrchů a vodorovné dopravní značení ve dvou etapách. První etapa začne 19. 6.
    Plánek jejího řešení nám město zaslalo a můžete se na něj podívat ZDE.
    Další etapa (v podobném duchu) je naplánovaná na 26. 6. v závislosti na klimatických podmínkách.
    Ostatní informace najdete v Kahanu nebo v tiskové zprávě města ZDE.
    Krátké video o režimu parkování na Drkolnově najdete ZDE.


    Počasí pří letošním dětském dni nazvaném Sousedská párty se nám vcelku vydařilo. Doufáme, že děti i rodiče
    byli spokojení a přijdou na další ročník. Fotky z akce si můžete prohlédnout v sekci Fotogalerie, Dětský den.


    Zápis ze schůze konané 4. 6. 2018:
    Doladění organizace Sousedské párty (dětského dne).

    Zápis ze schůze konané 21. 5. 2018:
    Plánování Sousedské párty, která se bude konat 9. 6. od 14 hodin na drkolnovském hřišti (nad nemocnicí).

    Nový režim parkování: Jak jsme slíbili, uveřejňujeme situační plánky a text tech. zprávy, které jsme

    obdrželi od MÚ. Plánek 1, Plánek 2, Technická zpráva.

    Zápis ze schůzky konané u místostarosty dne 4. 4. 2018:

Na schůzce, kde byl přítomen pan místostarosta, vedoucí silničního hospodářství a vedoucí investic, jsme se dozvěděli,
že po dostavbě a zprovoznění níže zmíněných parkovišť, bude na Drkolnově nastaven nový režim parkování.
Plánek, kde je vše podrobně vyznačeno, nám vedoucí silničního hospodářství přislíbila zaslat a zveřejníme ho ihned
po jeho doručení.
Režim parkování bude upraven tak, že v celé horní části Drkolnova bude zóna zákazu stání a jinde než na vyhrazených
parkovacích stáních nebude parkování tolerováno. Dolní část Drkolnova zůstane zatím beze změn.
Dozvěděli jsme se také, že se na žádost Osadního výboru Zdaboř zvažuje o zprůjezdnění Šachetní ulice (podél lesa) v obou směrech.
Veškeré informace týkající se těchto změn slíbilo město uveřejnit časem na svých webových stránkách a v časopise Kahan.
Využití pozemků u České pivnice, kde stály plechové garáže, bude řešeno až po úplném majetkoprávním vypořádání souvisejícím
s těmito pozemky. Město má v plánu uskutečnit anketu, kde občané navrhnou jak tyto pozemky nejlépe využít.


Zápis ze schůze konané 19. 3. 2018:
Na schůzi bylo dohodnuto, že Spolek Drkolnov požádá pana místostarostu o schůzku, na které bychom se
dozvěděli o nově chystaném režimu parkování a dopravním značení na Drkolnově, ke kterému dojde po dokončení
rozestavěných parkovištˇ (ÖMV, u hřbitova, Slunná). Zajímá nás také budoucnost pozemku v okolí České pivnice,
ze kterého byla odstraněna převážná většina plechových garáží
.

Dále bylo na schůzi dohodnuto, že členové spolku zaplatí co nejdříve členské příspěvky na rok 2018.
Předběžný termín konání dětského dne byl stanoven na 9. 6. Letos bude dětský den organizován ve spolupráci
se Sdružením občanů a přátel Zdaboře a zdabořskými hasiči.
O dalším dění na Drkolnově vás budeme informovat.

Březnové info:
Hlídané parkoviště v horní části Drkolnova bylo uvolněno pro veřejnost. Parkování ve vnitrobloku mimo

zpevněné plochy přestává být městskou policií tolerováno.

Únorové info:
Spolek Drkolnov se nakonec do projektu města Společně pro Příbram nezapojil, a to zejména proto, že návrhy
projektů směli podávat pouze jednotlivci (fyzické osoby). Jelikož preferujeme spolkovou činnost, budeme se
věnovat prosazování prospěšných projektů pouze touto cestou.


Lednové info:

Město Příbram spustilo nový projekt s názvem Společně pro Příbram. Umožní občanům využít vyčleněný objem
peněz z participativního rozpočtu města na uskutečnění veřejně prospěšných projektů, které si lidé sami vyberou.
Návrhy jednotlivých projektů mohou lidé zasílat do konce února prostřednictvím online formuláře na webu
www.spolecne.pribram.eu nebo poštou.
Projekty budou následně posuzovány jak zástupci města, tak občany. Bude uskutečněno několik setkání s veřejností.
Poté proběhne o projektech hlasování a bude vybrán jeden, nebo několik projektů k realizaci. Celkový objem finančních
prostředků, které město na tyto projekty uvolní, bude jeden milion korun.
Spolek Drkolnov se chce tohoto projektu také zúčastnit. Během pondělní schůze (5. 2. 2018) budeme o některých návrzích jednat.

Pokud máte i vy nějaké nápady jak zlepšit životní podmínky nejen na Drkolnově, ale v celém našem městě,
využijte výše zmíněný web k podání vašich návrhů. Zapojte se také ;-)

Prosincové info:

Opravená hřbitovní zeď nám již stojí, parkoviště u hřbitova a ÖMV se dodělávají. Jedno soukromé se staví

také na jihozápadní straně "Horního Drkolnova". Zdá se, že bude kde parkovat :-)

Než se to vše dodělá, užívejte Vánoc a v novém roce uvidíme, co se z toho všeho "vyvrbí".

Hodně zdraví do nového roku všem!


Zápis ze schůze konané 6. 11. 2017:
Diskuze o opravách chodníků a silnic, hřbitovní zdi a o výstavbě parkovacích ploch.

Článek o příspěvku města na opravu hřbitovní zdi si přečtěte ZDE


Říjnové info:

Technické služby opravily koncem října chodníky a silnice ve vnitrobloku sídliště tak, jak bylo přislíbeno v odpovědi
na náš emailový dotaz paní inženýrkou Žďánskou začátkem měsíce října.
Nezbývá než poděkovat městu Příbram a Technickým službám za splnění našeho "dlouotrvajícího" požadavku.

Reportáž TV Fonka o spadlé hřbitovní zdi naleznete ZDE

Článek na stejné téma ze serveru pribram.cz čtěte ZDE
    Zářijové info:   

Ve spodní části hřbitova, na severovýchodním rohu zdi (blízko vrátnice nemocnice), je také prasklina přes celou výšku zdi.
Nebezpečí pádu dalších částí zdi není v žádném případě zažehnáno. Zatím nemáme od města aktuální informace kdo a kdy
začne zeď opravovat. Viz info níže z července a srpna.
Na městském pozemku blízko severní hřbitovní zdi se začíná pracovat na novém parkovišti P+R.
To samé v blízkosti čerpací stanice ÖMV.
Slibované opravy děr v cestách a chodnících mezi paneláky jsou zatím v nedohlednu...


    Zápis ze schůze konané 11. 9. 2017:
    Členové spolku byli informováni o tématech řešené problematiky mezi spolkem a městem Příbram. Zejména o chystané
    opravě hřbitovní zdi a o rekonstrukci silnic na Drkolnově. V době schůze jsme ještě netušili, že v noci hřbitovní
    zeď spadne. Můžeme být rádi, že nebyl nikdo v její blízkosti. Na fotky zdi před pádem a po něm se podívejte ZDE    
Červencové a srpnové info:
    Došlo k lokálním opravám ulic Šachetní a Slunná, po kterých jezdí autobus. Souvislá oprava povrchu těchto ulic
    byla navržena do rozpočtu města na příští rok. Silnice ve vnitrobloku jsou bohužel stále rozbité. Dle vyjádření ing. Žďánské
    budou vnitroblok opravovat lokálně Technické služby. Termíny oprav zatím nebyly stanoveny.
    Oprava hřbitovní zdi je zatím také v nedohlednu. Město Příbram a Římskokatolická farnost na Březových horách řeší v současné době
    problém, kdo je skutečným vlastníkem zdi. Ten by měl samozřejmě opravu zdi financovat. Nyní probíhá právní posouzení celé věci.
    Budeme doufat, že než se celá věc vyřídí, zeď nespadne a nestane se nějaké neštěstí.
   

 

    Červnové info:
    Děkujeme všem, kteří se
zúčastnili dětského dne na Drkolnově v sobotu 17. 6., za jejich účast. Dětský den se opět
    vydařil. Fotografie z něj naleznete v sekci Fotogalerie/Dětský den.

    Dne 20. 6. jsme oslovili telefonicky paní Žďánskou (Samostatné oddělení siničního hospodářství MěÚ) s dotazem, kdy se budou
    opravovat díry v chodnících a silnicích na Drkolnově, jak bylo přislíbeno na březnové schůzce přímo na Drkolnově. Bylo nám
    sděleno, že lokální opravy (záplatování) proběhne do konce prázdnin. Jeden z chodníků by měl být dokonce opraven celoplošně.

    Dne 21. 6. jsme telefonicky oslovili pana místostarostu Švendu s dotazem na opravu jižní části zdi Březohorského hřbitova v blízkosti
    dětského hřiště. Tato zeď je plná prasklin a nebezpečně nahnutá směrem k chodníku. Na žádost pana místostarosty jsme zaslali
    fotografie zdi přímo na jeho email. Bylo nám přislíbeno, že se řešením problému bude MěÚ zabývat neprodleně.

    Všem návštěvníkům těchto webových stránek přeje Spolek Drkolnov krásné prožití prázdnin a dovolené...

 
   
    Zápis ze schůze konané 5. 6. 2017:
    P
říprava na dětský den.  

   

    Zápis ze schůze konané 15. 5. 2017:

    P
rojednávání konkrétních organizačních úkolů k realizaci dětského dne.


    Zápis ze schůze konané 24. 4. 2017:
    Proběhla diskuze na téma konání "Dětského dne na Drkolnově". Přes administrativně ztížené podmínky pro dosažení příspěvku města
    na tuto akci, kdy se čerpání příspěvku stalo nedostupným a hrozila situace, že dětský den nebude moci být z důvodu nedostatku
    finančních prostředků pořádán, navýšil
náš hlavní sponzor Výtahy Příbram s.r.o. svůj sponzorský dar natolik, že dětský den může
    být realizován. Termín konání Dětského dne na Drokolnově byl stanoven na 17. 6. 2017 od 14h na dětském hřišti v dolní části
    Drkolnova (nad nemocnicí). Tímto velmi děkujeme panu Scharhagovi za jeho sponzorský dar a za záchranu dětského dne.

    Na další schůzi budou projednávány již konkrétní organizační úkoly k realizaci dětského dne.
   


   
Zápis ze schůze konané 13. 3. 2017:

    Byla odsouhlasena povinnost zaplatit členské příspěvky spolku na rok 2017, a to ve výši 2000 Kč pro společenství vlastníků
    či družstva a 200 Kč pro fyzické osoby
. Proběhla diskuze, zda uspořádat dětský den (nedostatek finančních prostředků).

   
   
    Dne 8. 3. 2017 se zástupci Spolku Drkolnov sešli s referentkou samostatného oddělení siničního hospodářství MěÚ Příbram
    paní Simonou Žďánskou a prošli celé sídliště Drkolnov za účelem vytipování nejpoškozenějších silnic a chodníků, které by
    město bylo schopno letos na jaře opravit. Pro nedostatek finančních prostředků města bude nutno větší opravy a rekonstrukce
    silnic a chodníků přesunout prý až do plánu oprav na příští rok 2018. Je to bohužel již poněkolikáté, co nám město přislíbilo
    rozsáhlejší opravy, ale pro nedostatek finančních prostředků k nim nikdy nedošlo :-(
   

    Zápis ze schůze konané 23. 1. 2017:

      Diskuze o činnostech spolku za rok 2016 a plánování úkolů na letošní rok.

 
   Zápis ze schůze konané 12. 12. 2016:
     Členové spolku byli informováni o činnosti spolku za poslední období. Proběhla diskuze o nových aktivitách.
   Další schůze bude naplánována až po novém roce.

   
     V měsíci listopadu bylo dohodnuto s jednatelem Městských lesů Příbram a s pracovníkem Technických služeb Příbram
   p. Polívkou možnost vysazení nového smrku na Drkolnově poblíž dětského koutku (nad Billou). V těchto místech bylo již postupně
   vysazeno několik smrků, které ale vlivem nepříznivých podmínek uhynuly. Smrk jsme každoročně před Vánocemi ozdobili jako
   vánoční stromek. K vysazení by mělo dojít v jarních měsících roku 2017.
 


   Zápis ze schůze konané 21. 11. 2016:
   Spolek Drkolnov zaslal dne 22. 11. dopis místostarostovi
Švendovi s žádostí o zařazení oprav silnic a chodníků na Drkolnově
   do plánu na rok 2017.
Opravy je nutné udělat celoplošně. Záplatování děr Technickými službami při tak rozsáhlé devastaci
   asfaltového povrchu již není efektivní. V září letošního roku zaslal spolek fotografie rozbitých chodníků a silnic místostarostovi
   Švendovi a zástupci ředitele Technických služeb.
   Spolek kladně zhodnotil novou výsadbu stromů na sídlišti, která proběhla tento měsíc.
 
   Zápis ze schůze konané 7. 11. 2016:
    Zhodnocení besedy o prarkování, diskuze o opravách chodníků a silnic ve vnitrobloku, atd.


   Na videozáznam z besedy o parkování se můžete podívat ZDE nebo ZDE

MĚSTO PŘÍBRAM POŘÁDÁ VEŘEJNOU BESEDU NA TÉMA PARKOVÁNÍ NA DRKOLNOVĚ.
BESEDA SE BUDE KONAT DNE 19. 10. 2016 OD 17 HODIN V JEDNACÍM SÁLE BUDOVY
BÝVALÝCH RUDNÝCH DOLŮ (Nám. TGM č.p. 121 - 1.patro).
Plakátek na akci najdete ZDE


Dne 1. 9. 2016 zaslal Spolek Drkolnov panu místostarostovi Švendovi fotografie drkolnovských chodníků a silnic ve vnitrobloku, které by bylo třeba opravit. Pan místostarosta přislíbil, že se domluví s Technickými službami na případných opravách, jak bylo spolku přislíbeno již na dubnové schůzce na MěÚ.
V září či nejpozději v říjnu chystá město besedu s občany Drkolnova na téma Studie Drkolnov a parkování na Drkolnově. Akce bude ze strany města oznámena formou plakátů.


Dětský den, který se pro deštivé počasí málem nekonal, nakonec proběhl ke spokojenosti všech drkolnovských dětí.
Děkujeme dětem i rodičům za hojnou účast. Na fotky z dětského dne se podívejte ve fotogalerii v sekci dětský den.

Zápis ze schůze konané 23. 5. 2016:

Plánování dětského dne (4.6.2016 od 14h)


Zápis ze schůze konané 9. 5. 2016:

Plánování dětského dne (4.6.2016)


Zápis ze schůze konané 11. 4. 2016:

Informování členů spolku o jednání zástupců spolku s místostarostou Mgr. Václavem Švendou, které se konalo 7. 4. 2016 na MěÚ Příbram.
Diskutovalo se zde převážně o realizaci Studie Drkolnov, opravách chodníků a silnic ve vnitrobloku a o možnosti vytvoření klidové "zelené" zóny z parcely č. 4507/1, která je v majetku Městských lesů (ulice Slunná - za garážemi).
Město intenzivně hledá možnosti získání dotačních titulů na realizaci studie. Plánované je také veřejné slyšení na téma parkování na Drkolnově a revitalizace celého sídliště. Zápis z jednání si můžete přečíst ZDE.


Zápis ze schůze konané 14. 3. 2016:

Odsouhlasení povinnosti zaplatit členské příspěvky na rok 2016 do konce dubna 2016 (právnické i fyzické osoby), a to na číslo účtu spolku
221738834/0300 (ČSOB).
Na základě nedávné reportáže TV Fonka s místostarostou Mgr. Václavem Švendou kontaktovat místostarostu ohledně informací o realizaci Studie Drkolnov.
Plánování Dětského dne na Drkolnově, který se bude konat 4. 6. 2016 od 14h na dětském hřišti u "kyslíkárny" nemocnice Zdaboř.
Oslovit nové sponzory, kteří by byli ochotni finančně se podílet na realizaci dětského dne.

Zápis ze schůze konané 15. 2. 2016:

Členové Spolku Drkolnov byli seznámeni s výsledkem schůzky se starostou.


Zápis ze schůzky se starostou města konané 11. 2. 2016:

Na setkání Spolku Drkolnov se starostou města byli přítomni i zástupci Odboru investic a rozvoje města, Městské policie a Technických služeb.
Hlavním tématem schůzky byla možnost realizace Studie Drkolnov. Všichni zúčastnění vyjádřili souhlas s nutností větší informovanosti obyvatel Drkolnova s vypracovanou studií, a to jak prostřednictvím médií tak i možností vyhlášení "minireferenda".
Další diskuze se týkala oprav chodníků a komunikací ve vnitrobloku sídliště, možnosti rozšíření křižovatky pod Českou pivnicí o odbočovací pruh či možnosti rozšíření kamerového systému města o lokalitu Drkolnova. Spolek Drkolnov také navrhl městu, aby zvážilo, zda by bylo možno do budoucna "zkulturnit" pozemek č. 4507/1 (za garážemi v ulici Slunná) a vytvořit z něj "zelenou klidovou zónu" Drkolnova.
Dle vyjádření města bude řešení všech předložených bodů postupné a dlouhodobé zejména z důvodu nedostatku finančních prostředků pro realizaci.


Zápis ze schůze konané 18. 1. a 1. 2. 2016:

Byla schválena témata pro únorové jednání Spolku Drkolnov se starostou města. Témata se týkají zejména realizace Studie Drkolnov, ale i lokálních oprav chodníků a silnic ve vnitrobloku a různých dalších návrhů členů spolku na vylepšení života na sídlišti a jeho okolí.


Zápis ze schůze konané 23. 11. 2015:

Členové Spolku Drkolnov zhodnotili uvolnění části hlídaného parkoviště jako velmi pozitivní. Zlepšila se průjezdnost okolo domů č.p. 303-304 a 305-306. Bohužel, vzhledem k neustále rostoucímu počtu aut na sídlišti, bude i tato rozšířená kapacita parkovacích míst za nějakou dobu zřejmě nedostačující. Průjezdnost komunikací ve vnitrobloku pro hasičskou techniku to však v žádném případě nevyřešilo. Město Příbram se stále ještě nevyjádřilo k problematice nedávno vzniklé Studie Drkolnov. Není známo, kdy bude uveřejněna na stránkách města a zda vůbec dojde k její (třeba i částečné) realizaci.


Zápis ze schůze konané 7. 9. 2015:

Členové Spolku Drkolnov se shodli na obsahu dopisu, který spolek zaslal městu Příbram jako oficiální vyjádření ke Studii Drkolnov. Jeden z hlavních požadavků spolku byl uveřejnit studii na webových stránkách města, aby se s ní mohli seznámit i ostatní občané Drkolnova, kteří nejsou členy Spolku Drkolnov.
Nyní záleží už jen na úřednících města jaké stanovisko k celé studii a její realizaci zaujmou.
O dalším vývoji vás budeme informovat.


Zápis ze schůze konané 31. 8. 2015:

Hlavním tématem schůze byla diskuze o nové Studii Drkolnov. Oficiální vyjádření pro město Příbram dokončíme na příští schůzi.

 

Dne 21. 7. 2015 proběhla na MěÚ Příbram krátká informativní schůzka před dokončením návrhu "Studie Drkolnov" (viz v textu níže).

K této studii se má Spolek Drkolnov písemně vyjádřit. Následně budou o studii jednat úředníci radnice. Po nějakém čase se plánuje zveřejnění studie na stránkách Města Příbram, aby se k ní mohla vyjádřit i široká veřejnost. Jakmile k tomu dojde, vložíme na naše stránky webový odkaz.

 

Rozhodnutím Městského soudu v Praze byl z Veřejného rejstříku v srpnu 2015 vymazán název O. S. Drkolnov a byl nahrazen novým názvem Spolek Drkolnov (dle legislativy nového občanského zákoníku - NOZ). Proto jsme přestali aktualizovat stránky Občanského sdružení Drkolnov na webové adrese www.os-drkolnov.wz.cz a veškeré informace týkající se Spolku Drkolnov najdete pouze na těchto stránkách.


Dětský den 6. 6. 2015 se vydařil a počasí nám opět přálo. Pár fotografií a videoreportáž najdete ve fotogalerii v sekci Dětský den.


Zápis ze schůze konané 1. 6. 2015:

Hlavním tématem schůze byla příprava Dětského dne na Drkolnově


Zápis ze schůze konané 18. 5. 2015:

Hlavním tématem schůze bylo zaujmutí stanoviska Spolku Drkolnov k nové "Studii Drkolnov", která byla nedávno Městem Příbram zadána projektantovi ing. Cibulkovi k vypracování. K projednávání této studie byl také přizván Spolek Drkolnov. Studie by měla do budoucna vyřešit trvalou možnost průjezdu těžké techniky hasičů Drkolnovem. Největším problémem v řešení situace však zůstává současné parkování vozidel v místech plánovaného průjezdu a jejich možný přesun "na jiná místa".

V řešení je také částečné uvolnění parkovacích míst na hlídaném (placeném) parkovišti u lesa. Články z médií si o této problematice můžete přečíst ZDE nebo ZDE.

Jednoznačným stanoviskem Spolku Drkolnov k celé problematice je zachování co nejvíce zeleně ve vnitrobloku. Nechceme ze sídliště udělat parkoviště. Proto také Spolek Drkolnov požádal město Příbram o rozšíření Studie Drkolnov o další pozemky města, které nebyly v původním zadání studie zahrnuty a které by byly pro parkování aut vhodnější než trávníky v bezprostředním okolí jednotlivých domů.


Zápis ze schůze konané 20. 4. 2015:

Původně plánovaný termín schůze 27. 4. byl nahrazen termínem 20. 4., a to z důvodu nutnosti projednání otázky realizování nástupních ploch pro požární techniku na Drkolnově. Tato "znovu otevřená" otázka byla hlavním tématem páteční schůzky na MěÚ Příbram za účasti zástupců Odboru občanských agend, Bezpečnostní a dopravní komise, Dopravního inspektorátu PČR, hasičů HZS Příbram a zástupců Spolku Drkolnov.

Členové spolku Drkolnov byli seznámeni s průběhem schůzky. Další řešení situace by mělo proběhnout na MěÚ Příbram dne 30. 4. 2015.

Na schůzi bylo schváleno nové logo Spolku Drkolnov.


Zápis ze schůze konané 30. 3. 2015:

Na shromáždění členů Spolku Drkolnov byl všemi přítomnými členy zvolen výbor spolku pro další dvouleté funkční období.

Bylo schváleno, že spolek zašle přizpůsobené stanovy úpravám občanského zákoníku (NOZ) na rejstříkový soud. Po jejich kladném přijetí se bývalé Občanské sdružení Drkolnov s konečnou platností přetransformuje na Spolek Drkolnov.

Do diskuze byl vnesen návrh na vytvoření loga pro nový Spolek Drkolnov.


Zápis ze schůze konané 2. 3. 2015:

Plánování dětského dne, který se uskuteční 6. 6. 2015.

Odsouhlasení členských příspěvků na rok 2015.


Zápis ze schůze konané 2. 2. 2015:

Seznámení přítomných členů spolku s výsledkem schůzky se starostou Příbrami. Na schůzce bylo m.j. přislíbeno, že v jarních měsících dojde k dlouho požadovanému přemístění výjezdu z hlídaného parkoviště směrem k lesu, a to na náklady firmy SCHWARZ,s.r.o., která má parkoviště od Města Příbrami pronajaté. Dále bylo přislíbeno, že dojde k opravě děr v komunikacích ve vnitrobloku (mezi domy).


Zápis ze schůze konané 19. 1. 2015:

Plány na další období.


Zápis ze schůze konané 13. 10. 2014:

Zhodnocení rekonstrukce a vysvěcení křížku. Plány na další období.


Zápis ze schůze konané 30. 6. 2014:

Diskuze o již proběhlém dětském dni a náměty na jeho zlepšení v příštím roce.

Stanovení pevného termínu na vysvěcení křížku, a to na 20. 9. 2014.


Zápis ze schůze konané 2. 6. 2014:

Jediným tématem schůze byla příprava dětského dne, který se bude konat 7. 6. 2014 na drkolnovském hřišti.


Zápis ze schůze konané 19. 5. 2014:

Jediným tématem schůze byla příprava dětského dne, který se bude konat 7. 6. 2014 na drkolnovském hřišti.


Zápis ze schůze konané 12. 5. 2014:

1) Informace o aktivitách předsedy SVJ domu č.p. 305 a 306, který podáním požadavku na Městskou policii Příbram zamezil parkování vozidel podél domu č.p. 305 a 306. Tato jeho soukromá aktivita nemá nic společného s programem a činností Spolku Drkolnov, který řeší problematiku parkování na Drkolnově dlouhodobě, komplexně a zejména s cílem zajistit dostatek parkovacích míst při současném zprůjezdnění Drkolnova pro vozidla Integrovaného záchranného systému (hasiči, záchranka, atd.). Spolek Drkolnov tuto svoji činnost provádí ve spolupráci s Městem Příbram tak, aby byla smysluplná, uvážlivá a řešila zejména otázku celého Drkolnova a ne pouze okolí jednoho domu. Proto se Spolek Drkolnov od soukromé aktivity pana předsedy SVJ domu č.p. 305 a 306 jednoznačně distancuje.

2) Příprava a organizace Dětského dne na Drkolnově, který je naplánován na 7. 6. 2014.

3) Informace o změně termínu pro vysvěcení kříže. Nový termín bude včas uveřejněn. Původní termín 27. 9. 2014 z několika vážných důvodů nevyhovuje.


Zápis ze schůze konané 28. 4. 2014:

 1) Informace o schůzce s Odborem silničního hospodářství a investic MěÚ, která proběhla 22. 4. 2014. město Příbram nechá v letošním roce vypracovat projekt na úpravu komunikací a zelených ploch na Drkolnově, do kterého budou implementovány požadavky Spolku Drkolnov. Pokud se obě strany shodnou na možném řešení, proběhne projekt stavebním řízením a bude navržen k realizaci na rok 2015.

Dle sdělení MěÚ dojde v letošním roce k rekonstrukci ulice K Drkolnovu (položení nového asfaltového povrchu). Zároveň dojde k vytvoření nových podélných parkovacích míst podél České pivnice a jejího okolí (zúžením současného, poměrně "širokého" chodníku).

2) Informace o potvrzení termínu vysvěcení opraveného kříže březohorským farářem Robertem Ciezskowskim dne 27. 9. 2014.


Zápis ze schůze konané 14. 3. 2014:

1) Informace o schůzce s Odborem silničního hospodářství a investic MěÚ, Technickými službami, Městskou policií a příbramskými hasiči, která byla domluvena na 22. 4. 2014. Budeme na ní řešit otázku zprůjezdnění Drkolnova pro vozidla hasičů a s tím spojenou problematiku parkování na Drkolnově. Zaměříme se i na možnost úpravy (zlepšení) zelených ploch na našem sídlišti.

2) Informace o domluveném termínu slavnostního vysvěcení opraveného kříže s Ježíšem (viz. bod 2 předchozí schůze), a to buď 20. 9. 2014 nebo 27. 9. 2014. Oprava kříže proběhne v letních měsících letošního roku.

3) Návrh na umístění velkoobjemových kontejnerů k odvozu nepotřebných předmětů (železná neděle), o které bychom chtěli každoročně na jaře požádat Technické služby Příbram. Nutno projednat na schůzce (bod 1).


Zápis ze schůze konané 17. 3. 2014:

1) Seznámení s výsledkem schůzky se starostou ing. Pikrtem, která se uskutečnila 10. 3. 2014 na MěÚ Příbram, a schválení zápisu.

2) Návrh na zajištění opravy (rekonstrukce) kříže s Ježíšem na rohu ulic Družstevní a Drkolnovské ve spolupráci s Římskokatolickou farností sv. Vojtěcha na Březových Horách a se Společností občanů a přátel Březových Hor.

3) Vložit odkaz na novou doménu Spolku Drkolnov na více internetových portálů (zejména regionálních).


Zápis ze schůze konané 17. 2. 2014:

1) Dořešení možných variant rozšíření komunikací na Drkolnově.

2) Domluvit schůzku na Odboru silničního hospodářství a investic MěÚ Příbram a prodiskutovat bod 1)

3) Informace o podané žádosti na grant (dětský den) na MěÚ Příbram.

4) Příprava dětského dne (7. 6. 2014)

5) Informace o zaregistrování nové domény.

6) Informace o vyúčtování za rok 2013.

7) Pozvánka na výroční schůzi od Hasičů Zdaboř.


Zápis ze schůze konané 27. 1. 2014:

1) Řešení možného rozšíření komunikací (modře označených na situačním plánku zde).

Pozn.: Nová (neexistující) parkovací místa, zakreslená na situačním plánku, nejsou nyní předmětem diskuze. Byl to návrh MěÚ z roku 2008 na rozšíření možnosti parkování na Drkolnově, ke kterému většina občanů Drkolnova zaujala negativní stanovisko. Všímejte si proto prosím na situačním plánku jen modře vyznačených komunikací (s přihlédnutím k současnému stavu parkování aut na Drkolnově). Situace s rozšiřováním komunikací se týká i dolní části Drkolnova (vedle Billy a nad nemocnicí).

2) Schválení návrhu "Vyúčtování účelové dotace a závěrečné zprávy". Jde o doložení nákladů činnosti O. S. D. Městu Příbram za obdržení schválené účelové dotace, ze které byly částečně hrazeny i prostředky na konání "Dětského dne na Drkolnově" v roce 2013.

3) Schválení návrhu na podání grantu u MěÚ Příbram na činnost O. S. D. a konání Dětského dne v roce 2014.

4) Schválení registrace nové webové domény.

5) Předběžné schválení návrhu datumu konání Dětského dne v roce 2014, a to na sobotu 6. 7.

6) Zjistit bližší informace na Odboru silničního hospodářství a investic MěÚ o časovém horizontu a možné výši finančních prostředků při řešení bodu 1)__________________________________________________________________________________

Od vzniku Občanského sdružení Drkolnov v roce 2007 (Zkratka O. S. D., nyní používáme název Spolek Drkolnov) se podařilo
ve spolupráci s městem Příbram, Technickými službami města Příbrami a ostatními subjekty zrealizovat tyto projekty:Spolek Drkolnov pořádá také každoročně Dětský den na Drkolnově na hřišti u nemocnice. Ten letošní (již dvanáctý
v pořadí) se konal 25. 5. 2019 od 14 hodin. Fotografie z dětského dne si můžete prohlédnout v sekci Fotogalerie,
Dětský den.

Podívejte se také na první stranu zpravodaje Kahan z roku 2008, kde se dozvíte více o historii pořádání
Dětského dne na Drkolnově.Odkazy na informace o hlídaném parkovišti na Drkolnově a ostatních parkovacích možnostech:

Parkoviště

Parkoviště 1

Parkoviště 2

Parkoviště 3

Parkoviště 4

Parkoviště 5

Parkoviště 6

Parkoviště 7

Parkoviště 8