Studie Drkolnov


Na základě dlouhodobě trvajícího požadavku hasičů (HZS) nechalo město Příbram zpracovat v roce
2015 studii, jejíž předmětem bylo zejména dopravní řešení sídliště Drkolnov z hlediska průjezdnosti komunikací pro vozidla HZS při zásahu. Tímto tématem se Spolek Drkolnov také dlouhodobě zabývá
a průběh řešení celé problematiky si můžete přečíst na tomto webu v sekci "Naše činnost".


Studii, která byla vypracovnána projektantem ing. Karlem Cibulkou ve dvou alternativách včetně průvodního textu, si můžete stáhnout z našich stránek: Alternativa 1, Alternativa 2, Textová část ke studii, Textová část k parkování.

Na studii se můžete podívat také na stránkách města Příbrami, a to ZDE.

Na vyjádření ke studii v rozhohovu
TV Fonka s bývalým místostarostou Mgr. Václavem Švendou se můžete podívat ZDE.