Dne 20. 9. 2014 byl slavnostně vysvěcen opravený křížek na rohu ulice Drkolnovské a Družstevní

za účasti Spolku Drkolnov, Společnosti občanů a přátel Březových Hor a Spolku Prokop Příbram.

Křížek světil pan Robert Cieszkowský, páter Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha na Březových Horách,

písně zpíval Komorní pěvecký sbor Zdeňka Fouse pod vedením Mgr. Jarmily Krůtové.